ทุ่งดอกปอเทือง

B9997AE6-DF13-4B64-B865-02E8B8A02EB7
ทุ่งดอกปอเทืองเริ่มจากบ้านบุหงา12 บนพื้นที่ประมาณ2ไร่ มีวิวเขาแผงม้าแผงม้าเป็นฉากหลัง เป็นมุมถ่ายภาพที่สวยงามมากครับ
15816670-C671-412E-968E-13905A551EF1
137072
134655
D93C4E03-DCDF-497B-91F8-57474F35A983
B9997AE6-DF13-4B64-B865-02E8B8A02EB7 ทุ่งดอกปอเทืองเริ่มจากบ้านบุหงา12 บนพื้นที่ประมาณ2ไร่ มีวิวเขาแผงม้าแผงม้าเป็นฉากหลัง เป็นมุมถ่ายภาพที่สวยงามมากครับ 15816670-C671-412E-968E-13905A551EF1 137072 134655 D93C4E03-DCDF-497B-91F8-57474F35A983

ทุ่งดอกปอเทืองเริ่มจากบ้านบุหงา12 บนพื้นที่ประมาณ2ไร่ มีวิวเขาแผงม้าแผงม้าเป็นฉากหลัง เป็นมุมถ่ายภาพที่สวยงามมากครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *