บุหงาส่าหรี รีสอร์ต เน้นบ้านพักกึ่งสไตล์vintageหลายแบบ บนพื้นที่สูงประมาณ500เมตรจากระดับน้ำทะเล ท่ามกลางบรรยากาศป่าเขาอันเงียบสงบ แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์ แนบชิดธรรมชาติอย่างแท้จริง ช่วยปลดปล่อยจิตใจจากสังคมเมืองแออัดจอแจ และกิจวัตรประจำวันอันรีบเร่งจำเจ ขออนุญาตเรียนเชิญนะค่ะ

ความเป็นบุหงาส่าหรี รีสอร์ต…

ความเป็นบุหงาส่าหรี รีสอร์ต…
150879_0
150836_0
150877_0
150886_0
150878_0
150880_0
150883_0
150885_0
150881_0
150882_0
150884_0
150887_0
150888_0
150889_0
150890_0
150891_0
ความเป็นบุหงาส่าหรี รีสอร์ต… 150879_0 150836_0 150877_0 150886_0 150878_0 150880_0 150883_0 150885_0 150881_0 150882_0 150884_0 150887_0 150888_0 150889_0 150890_0 150891_0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *