คณะเผยแผ่คุณธรรม8ประการ จากจ.ระยอง

ช่วยลงในสื่อโฆษณาทุกช่องทางด้วยครับ ข้อความ”คณะเผยแผ่คุณธรรม8ประการ จากจ.ระยอง กรุณาถ่ายทอดธรรมะว่าด้วยหลักอริยสัจ4 อายตนะภายใน-ภายนอก และขันธุ์5 แก่พนักงานบุหงาส่าหรีรีสอร์ทระหว่าง19.45-21.45น.วันที่26/10/66 ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4 พนักงานทุกคนจะนำหลักธรรมที่ได้รับนี้ไปประพฤติปฏิบัติตามกำลังต่อไป และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณ.โอกาสนี้ครับ” หมายเหตุ:คณะฯได้พักผ่อนที่รีสอร์ท1คืน และมีการถ่ายภาพอิริยาบถต่างๆของอาจารย์กับคณะ(บางส่วน)และบรรยากาศ เป็นที่ระลึกเช่นทุกครั้งครับ

Read more
อีกเช้าวันหนึ่ง ณ.บุหงาสาหรี่ รีสอร์ต ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ของวังน้ำเขียว สถานที่สำหรับให้รางวัลและเพิ่มพลังชีวิตของครอบครัวยุดใหม่...อย่างน้อยครั้งหนึ่งของชีวิต นะครับ 20 ตค. 2566 ครอบครัวลาภมหานนท์

ครอบครัวลาภมหานนท์

อีกเช้าวันหนึ่ง ณ.บุหงาสาหรี่ รีสอร์ต ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ของวังน้ำเขียว สถานที่สำหรับให้รางวัลและเพิ่มพลังชีวิตของครอบครัวยุดใหม่…อย่างน้อยครั้งหนึ่งของชีวิต นะครับ 20 ตค. 2566 ครอบครัวลาภมหานนท์

Read more